Verbeter je communicatieve vaardigheden

Het lijkt misschien niet belangrijk, als je fotomodel wilt worden, of je je taal niet goed beheerst of  in andere opzichten minder goed communiceert. Niets is minder waar. Als je bij een bureau aanklopt of ze een brief of email stuurt die wemelt van de fouten, dan heb je je kansen om te worden aangenomen al drastisch verkleind. Ook je communicatieve vaardigheden zijn belangrijk als je succesvol wilt zijn. Dat geldt op allerlei gebieden. Probeer daarom voortdurend om die vaardigheden verder op te krikken.

Goed luisteren

Daarbij gaat het niet alleen om spreken, maar ook om luisteren. Vertegenwoordigers leren om in hun verkoopgesprekken zelf slechts dertig procent van de tijd aan het woord te zijn en de klant zeventig procent van de tijd aan het woord te laten om over zijn problemen, wensen of behoeften te spreken. Die regel gaat echter ook in de meeste andere situaties op. Als je goed kunt luisteren, win je de sympathie van je tegenspeler. Die voelt zich serieus genomen.

Body language

En hoe zit het met 'lichaamstaal'? De wijze waarop je kijkt en beweegt, voegt veel toe aan wat je zegt. In positieve of negatieve zin. Je gedragingen moeten dat wat je zegt of hóe je luistert, ondersteunen. Sprekers, die een publiek moeten toespreken, oefenen hun inleiding of speech voor de spiegel en zijn daarbij kritisch op hun bewegingen en expressie. Zij laten sommige dingen weg en voegen andere weer toe om hun verhaal overtuigender te laten overkomen.

Correct taalgebruik

Het gebruik van taal is ook belangrijk. Hoeveel mensen zeggen niet 'hun zeggen' in plaats van 'zij zeggen'? Of ze bedienen zich van een heel beperkt aantal woorden, wat een verhaal kleurloos en oninteressant maakt. Of woorden worden gebruikt die net even een andere betekenis hebben dan wordt bedoeld. Neem eens een synoniemenboek ter hand en lees hoe sommige begrippen met verschillende woorden kunnen worden aangeduid of dat hetzelfde woord in een andere context juist een andere betekenis heeft. Sowieso kan het geen kwaad om eens in een woordenboek te lezen. Je komt ongetwijfeld tal van woorden tegen, waar je nog nooit van hebt gehoord of die je zelf nooit gebruikt. Als je elke dag vijf van die woorden leert, heb je volgend jaar op deze datum zo'n 1800 woorden bijgeleerd! Leer in elk geval de begrippen die in de wereld van styling, visagie, mode en fotografie gehanteerd worden, voordat je je in de wereld van de fotomodellen gaat begeven.

Juiste spelling in e-mails en brieven

Let ook op je spelling. Ook al staat de spellingcontrole op je pc of laptop aan, het is niet gezegd dat fouten worden gesignaleerd. In het eerdere voorbeeld van 'hun zeggen' zal je beeldscherm waarschijnlijk geen 'rood kringeltje' onder 'hun' zetten, omdat het woord 'hun' op zich in onze taal voorkomt en dus niet als fout wordt herkend. Maar degene die het leest valt het des temeer op. Ook typefouten moet je voorkomen. Lees je tekst een paar keer door voordat je deze verstuurt. Want ook als je in de vorige zin 'verstuurd' zou hebben getypt, dan zou je spellingscontrole dat niet als fout hebben herkend. Dit soort fouten wordt in het gunstigste geval door de lezer geassocieerd met 'slordig'. En men trekt dan maar al te graag de conclusie dat dit dan niet alleen voor het gebruik van de taal zal gelden.

Als je je onzeker voelt of verlegen bent en niet graag in gezelschappen spreekt, overweeg dan eens een cursus 'conversatie' te volgen. Je zult je daarna veel zekerder voelen en makkelijker gesprekken voeren. Je zult ook beter je ideeën op anderen kunnen overbrengen. Daar gaat het in het creatieve vak van model toch ook om?

Terug naar overzicht